domingo, 7 de diciembre de 2008

Reunió de membres de la junta de UCIDCAT amb la Sra. Montserrat Coll i Calaf, Directora general d'Afers Religiosos

El dia 4 de desembre a les 10 del matí, es va celebrar una reunió entre membres de la junta directiva de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT), representada per Hassane Bidar, Aziz Kaddouri, Abdeljabar El Asri, i Mohamed El Ghaidouni, d’una banda i la Directora General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya (DGAR) la excel·lentíssima Sra. Montserrat Coll i Calaf d’altre banda. La reunió va tenir lloc a la Seu de la Direcció General d’Afers Religiosos.

A l’inici de la reunió, Hassane Bidar, com a president de la entitat, va fer una presentació dels representants de UCIDCAT que han assistit a la reunió. Comentava que les persones que formen part de UCIDCAT tenen un nivell acadèmic molt destacat en l’entorn on viuen. Senyalava també que UCIDCAT, en aquest moment, està en plena expansió, i que, en un futur, hi acabaran formant part totes les entitats que tenen vinculació a la Unió de Comunitats Islàmiques d’Espanya (UCIDE), especialment les ubicades a Catalunya.

Hassane Bidar desprès de fer un anàlisi de la situació de les comunitats islàmiques de Catalunya i també les dificultats i els problemes que tenen els imams a l’hora d'exercir les seves tasques, sobretot, la obertura de canals de comunicació amb la nova societat, ha presentat els diversos projectes i activitats que es desenvoluparan des de UCIDCAT.

Mohamed El Ghaidouni, en la seva intervenció, ha precisat que UCIDCAT té els mateixos principis i comparteix les línees de treball que UCIDE. Afirmava també que un dels problemes de les Comunitats Islàmiques de Catalunya és la marginació de persones preparades per moltes Comunitats. Així doncs, el que s’ha de fer primer és recuperar aquestes persones per a que s’involucrin en UCIDCAT i en les altres entitats. Ha destacat, també, la importància del curs que està realitzant la Universitat d’Educació a Distancia (UNED) per la formació dels imams i que ha tingut una bona resposta des de UCIDCAT ja que s’han inscrit 5 imams d’un total de 20 beques. Això s’ha de destacar com un fet important que s’ha de consolidar en el futur. Ha comentat al final que els tipus de formació que necessiten els imams no es teològica sinó jurídica, social, cultural i lingüística per una bona preparació, una bona comprensió dels diversos aspectes culturals de la societat catalana i, finalment, per una fructífera integració de la nostra comunitat en la nova societat.

La Sra. Montserrat Coll, després de donar la benvinguda als representants de UCIDCAT, va explicar les línees generals del seu departament i va fer unes propostes d’interès general i importants per a totes les comunitats que volen contribuir, d’aquesta forma, a l’enriquiment del diàleg entre la societat d’acollida i les persones nouvingudes.

En tot moment, la Sra. Coll va valorar positivament aquesta iniciativa i va animar als representants de UCIDCAT a seguir treballant en aquesta línea, demostrant tota la seva disponibilitat per col·laborar amb la nostra entitat i donar tot el suport necessari a projectes que tenen com a objectiu principal, a més del foment del coneixement dels aspectes més importants de la cultura catalana i el respecte de les cultures i conviccions presents en Catalunya, arribar a una societat més tolerant, integradora i més cohesionada.

No hay comentarios: